Noel Dhont: Antennes & Bliksemafleiding

 Overzicht


Kan uw antennemast gezondheidsproblemen veroorzaken
bij uzelf, de buren of uw medewerkers?U hebt zonder twijfel sedert geruime tijd gehoord dat er heel wat te doen is omtrent de mogelijke invloed van radioelektrische golven op onze gezondheid. Eindelijk is alle onzekerheid en alle onduidelijkheid weg! De normen waaraan we mogen blootgesteld worden op het gebied van radioelektrische stralen, werden voor België duidelijk vastgelegd in het Koninklijk besluit van 29 april 2001, later aangevuld door een tweede koninklijk besluit van 21 december 2001 ter wijziging van het eerste K.B.

De wetgeving zegt dat ALLE nieuwe en BESTAANDE zendmasten het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringsprocedure door de diensten van het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie).

Voor alle informatie terzake lees hier verder.

 

Noël D'hont bvba
Magerstraat 113
B-9070 Heusden (Dest.) België
Tel: +32/(0)9/230.47.70
GSM: +32/(0)475/80.97.74